ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB Big Happy Credit Card

รูดปั๊ม ช้อปซูเปอร์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

เมื่อเติมน้ำมัน หรือช้อปซูเปอร์มาเก็ต ครบทุก 600 บาท/เซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ในหมวดอื่นๆ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/บัตร/เดือน

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
- ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์รหัส GP1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมายังหมายเลข 4554490
(ลงทะเบียน 1 ครั้ง/บัตร/กิจกรรมส่งเสริมการตลาด) 

ต่อที่ 2 ใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุกๆ 600 คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
- ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์รหัส GP2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมายังหมายเลข 4554490 
(ลงทะเบียนทุกเดือน 1 ครั้ง/บัตร/เดือน)


รูดปั๊ม ช้อปซูเปอร์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%25รูดปั๊ม ช้อปซูเปอร์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%25

รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข คลิก