ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

FOODPANDA อยู่ที่ไหนก็สั่งได้

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สำหรับลูกค้าใหม่ รับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้จ่ายครบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และสำหรับลูกค้าปัจจุบัน รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Foodpanda ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 15 สิงหาคม 2563

foodpanda-GSB-CreatOnline.jpg

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม


  • ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิกและทำการล็อคอินเข้าบัญชี foodpanda กรอกรหัสส่วนลดใน
    ช่องกรอกโค้ดและเลือกบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ก่อนทำรายการชำระเงินเท่านั้น
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่น ๆ ของ foodpanda ได้
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับ KFC , Au Bon Pain , Scoozi และ S&P (บางสาขา)
  • กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
  • ธนาคารและ foodpanda มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา 
    สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว
    หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า 
    ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือนำไปเป็นส่วนลด
    ในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • หากข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อที่ 
    E-Mail : Contact@foodpanda.co.th