ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB

 
 
 ดาวน์โหลด
 • ตอนที่ 8 หลักการสำคัญในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  172 kB
 • ตอนที่ 7 ข้อยกเว้นการใช้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  167 kB
 • ตอนที่ 6 หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  152 kB
 • ตอนที่ 5 เรื่อง สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Rights Of Data Subject)
  304 kB
 • ตอนที่ 4 เรื่อง ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
  281 kB
 • ตอนที่ 3 เรื่อง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DATA PROTECTION OFFICER: DPO
  203 kB
 • ตอนที่ 2 เรื่อง การใช้บังคับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับธนาคารออมสิน
  295 kB
 • ตอนที่ 1 เรื่อง ภาพรวมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  501 kB