ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
QR สาธุ

รายชื่อวัดที่รับบริจาคด้วย QR CODE ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร :

จังหวัดปทุมธานี :

จังหวัดนนทบุรี :

จังหวัดสมุทรปราการ :

จังหวัดอ่างทอง :

จังหวัดสิงห์บุรี :

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :

จังหวัดราชบุรี :

 

จังหวัดสมุทรสงคราม :

จังหวัดสมุทรสาคร :

จังหวัดกาญจนบุรี :

จังหวัดสุพรรณบุรี :

จังหวัดนครสวรรค์ :

จังหวัดพิจิตร :

จังหวัดเพชรบูรณ์ :

จังหวัดอุทัยธานี :

จังหวัดกำแพงเพชร :

จังหวัดเพชรบุรี :

จังหวัดนครปฐม :

จังหวัดชัยนาท :

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสระบุรี

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :