ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
QR สาธุ

รายชื่อวัดที่รับบริจาคด้วย QR e-Donation ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร :

จังหวัดสิงห์บุรี :

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :

จังหวัดราชบุรี :

จังหวัดสุพรรณบุรี :

จังหวัดกำแพงเพชร :

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :

จังหวัดปทุมธานี :

  •  

จังหวัดนนทบุรี :

  •  

จังหวัดสมุทรปราการ :

  •  

จังหวัดอ่างทอง :

  •  

จังหวัดสิงห์บุรี :

จังหวัดสมุทรสงคราม :

  •  

จังหวัดสมุทรสาคร :

จังหวัดกาญจนบุรี :

จังหวัดนครสวรรค์ :

จังหวัดพิจิตร :

จังหวัดเพชรบูรณ์ :

จังหวัดอุทัยธานี :

  •  

จังหวัดชัยนาท :

  •