ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
QR สาธุ

รายชื่อวัดที่รับบริจาคด้วย QR e-Donation ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร :

จังหวัดสิงห์บุรี :

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :

จังหวัดราชบุรี :

จังหวัดสุพรรณบุรี :

จังหวัดกำแพงเพชร :

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :

จังหวัดปทุมธานี :

 •  

จังหวัดนนทบุรี :

 •  

จังหวัดสมุทรปราการ :

 •  

จังหวัดอ่างทอง :

 •  

จังหวัดสิงห์บุรี :

จังหวัดสมุทรสงคราม :

 •  

จังหวัดสมุทรสาคร :

 •  

จังหวัดกาญจนบุรี :

จังหวัดนครสวรรค์ :

จังหวัดพิจิตร :

 •  

จังหวัดเพชรบูรณ์ :

จังหวัดอุทัยธานี :

 •  

จังหวัดชัยนาท :

 •