EN |TH
บริการ ออนไลน์

บริการออนไลน์

สิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์
 • สามารถบันทึกข้อมูลของสลากที่ซื้อไว้ และตรวจสลากได้โดยไม่ต้อง กรอกเลขใหม่ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสลากออมสินหลายใบ
 • สามารถบันทึกข้อมูลของสาขาธนาคารออมสิน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
 • สามารถบันทึกบัญชีของธนาคารออมสิน เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์


AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-1-(1).jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-2.jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-3.jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-4.jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-5.jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-6.jpg
AW_MYMO_MYMO-MY-CARD_TUTORIAL-03-03-2017-7.jpg

 

  

ดาวน์โหลด Application MyMo by GSB


img-appstroe.png                             android-app.jpg
 

BV_Certification_ISO-27001.jpg 

 ประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ระบบปฏิบัติการ iOS

MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สำหรับธนาคารออมสิน ที่ให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Wifi หรือ 3G ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้งาน ง่ายและมีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทำธุรกรรมการเงินที่หลากหลาย ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ภายในบริการ Mobile Banking (MyMo)
 • เช็คยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวทั้งบัญชีเงินฝากและบัญชีสินเชื่อ
 • ชำระค่างวดสินเชื่อ
 • จัดการรายชื่อผู้ติดต่อในแอพพลิเคชั่น
 • โอนเงินภายในบัญชีธนาคารออมสิน
 • โอนเงินให้ผู้ใช้งาน MyMo รายอื่นด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ในกล่องข้อความ
 • สามารถเปลี่ยนรายละเอียดที่ต้องการแสดงในหน้าแรก (Landing Page) ได้
 • เปลี่ยนรหัสผ่านได้

คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ระบบปฏิบัติการ Android

MyMo เป็นระบบ Mobile Banking สำหรับธนาคารออมสิน ที่ให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมต่อผ่าน Wifi หรือ 3G ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นครอบคลุมการทำธุรกรรมการเงินที่หลากหลาย ด้วยระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถทำรายการทางการเงิน ด้วยระบบ MyMo ดังนี้
 • ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากและบัญชีสินเชื่อ บัญชีธนาคารออมสิน
 • จ่ายชำระสินเชื่อและค่าสินค้าและบริการ
 • โอนเงินภายในบัญชีธนาคารออมสินและบัญชีต่างธนาคาร
 • โอนเงินให้ผู้ใช้งาน MyMo รายอื่น ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ
นอกเหนือจากบริการทางการเงิน MyMo ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการใช้งานได้ด้วยตนเอง ดังนี้
 • ข้อมูลสรุปรายละเอียดการใช้งานที่แสดงในหน้าแรก (Landing Page)
 • การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
 • การได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ในกล่องข้อความ
 • การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย

ในการเริ่มต้นการใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องสมัครเป็นลูกค้าของธนาคารออมสิน และลงทะเบียนสมัครใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (MyMo mobile banking) ที่สาขาของธนาคารออมสิน หลังจากนั้น ให้ทำการ Download MyMo Application ผ่าน Google Play store เพื่อใช้งาน

ค้นหาคำว่า “MyMo by GSB”

เมื่อผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ MyMo ที่สาขาและ Download Application เรียบร้อยแล้วแล้ว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อ Activate ข้อมูลลูกค้าและอุปกรณ์ ที่จะใช้งานร่วมกับ MyMo Application

1. เลือกภาษาที่ใช้งาน

2. แตะที่ปุ่ม “Get Started” เพื่อเริ่มกระบวนการ activation

3. อ่านเงื่อนไขการใช้บริการ และยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ โดยแตะที่ปุ่ม “Agree”

4. ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ MyMo Mobile Banking กับธนาคารออมสิน

5. เมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่าเลขประจำตัวประชาชนที่ผู้ใช้งานระบุ ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคารในขั้นตอนสมัครใช้งาน ระบบจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารเพื่อเป็นการยืนยัน ทั้งนี้ Activation Code จะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงนี้ด้วย

6. แตะที่ปุ่ม “Get Activation Code” เพื่อให้ระบบส่งรหัสที่ใช้ในการ activate ผ่านทางข้อความสั้น (SMS) ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

7. รหัสเพื่อตั้งค่าการใช้งาน (activation code) เป็นรหัสประเภทใช้งานครั้งเดียว (One-Time Password - OTP) ซึ่งจะต้องระบุค่าตัวเลขใน field ที่กำหนด ภายใน 2 นาที ภายหลังจากที่ได้รับรหัส

8. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ระบุค่า activation Code ภายในเวลาที่กำหนด สามารถขอให้ระบบแตะที่ปุ่มเพื่อจัดส่งรหัสให้ใหม่ โดยแตะที่ปุ่ม “Resend activation code”

9. แตะที่ปุ่ม “Activate Now”

10. กำหนดรหัสผ่านเพื่อใช้งาน เป็นตัวเลข 6 หลัก ซึ่งจะใช้เป็นรหัสส่วนตัวสำหรับการ login เข้าใช้งาน MyMo ต่อไป

1. แตะที่ปุ่ม จากหน้าจอ home screen เพื่อเข้าใช้งานระบบ MyMo

2.ระบุรหัสผ่านส่วนตัว 6-digit
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านส่วนตัวไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ระบบจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานระบบ (locked) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถปลดล๊อคได้ โดยการติดต่อกับสาขาของธนาคาร

การเข้าสู่เมนู สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 • 1. แตะที่ปุ่ม ที่บริเวณด้านบนซ้ายของหน้าจอ หรือ
 • 2. เลื่อนหน้าจอจากทางซ้ายมือไปทางขวามือ
 
Icon Page Name Detail
ME Page เป็นหน้าแรก (landing page) เมื่อผู้ใช้งาน log in เข้าระบบ MyMo ทั้งนี้ Me Page จะแสดงข้อมูลสรุป ซึ่งรวมถึงข้อมูลยอดคงเหลือ เฉพาะของบัญชีที่ผู้ใช้งานเลือกให้แสดงในหน้าแรกและข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน
My Account
บัญชีของฉัน
แสดงบัญชีที่สามารถใช้งานผ่านช่องทาง MyMo ได้ ทั้งบัญชีเงินฝากและสินเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ รายการเดินบัญชี ทำการโอนเงินและจ่ายชำระค่างวดสินเชื่อได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะซ่อนบางบัญชีเพื่อไม่ให้แสดงบนหน้าจอ MyMo ได้
My Contacts
รายชื่อผู้ติดต่อ
เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอื่น เพื่อใช้ในการทำรายการในอนาคต โดยระบบสามารถจัดเก็บหมายเลขบัญชีธนาคารได้หลายหมายเลขภายใต้ชื่อผู้ติดต่อ 1 คน
Bills & Top Up
บิล & เติมเงิน
สำหรับชำระรายการบิลค่าสินค้าบริการ รายการเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ
Transfer
โอนเงิน
เป็นเมนูที่ใช้ในการโอนเงิน โดยผู้ใช้งานสามารถระบุบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางที่รับเงิน และทำรายการโอนเงินได้อย่างรวดเร็ว
Inbox
กล่องข้อความ
แสดงข้อมูลแจ้งเตือน (notification) ที่ผู้ใช้งานได้รับ ใน version นี้ จะได้รับข้อความเตือนเมื่อมีการโอนระหว่างบัญชีของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานโอนเงินให้กับบัญชีบุคคลอื่น รวมถึงเมื่อได้รับเงินโอนจากบุคคลอื่น
Settings
การตั้งค่า
เมนู Setting ใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลง passcode และการกำหนดค่าการใช้งาน
Contact Us
ติดต่อเรา
แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อสอบถาม
Logout
ออกจากระบบ
แตะที่ปุ่มนี้เมื่อต้องการออกจากระบบ MyMo

Landing Page เป็นหน้าจอแรกที่ผู้ใช้งานจะเห็นเมื่อ Log in เข้าใช้งาน MyMo หน้าจอนี้แสดงข้อมูลสรุปจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน และยอดคงเหลือในบัญชี เฉพาะบัญชีที่ลูกค้าเลือกให้แสดงในหน้าแรก

1. กรณีผู้ใช้งานต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงในหน้านี้ ให้แตะที่ปุ่ม เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่า (edit)

2. ในกรณีที่ต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น รูปภาพ profile,หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนใช้งาน MyMo หรือ e mail ให้แตะที่ปุ่ม “My Profile”

1. การปรับค่าข้อมูลหลักของผู้ใช้งาน (ในหน้าจอ landing page)

เมื่อผู้ใช้งานแตะที่ปุ่ม จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูล (edit)

ข้อมูลในหน้า landing page สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้งาน ตามรายละเอียดดังนี้

 • 1. เลือกปุ่ม หน้าแถวของข้อมูล ที่ต้องการให้แสดงในหน้าจอแรกเมื่อเข้าใช้งาน (landing page)

 • 2. แตะที่ปุ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 • 3. แตะที่ปุ่ม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

 • 4. แตะที่ปุ่ม ค้างไว้ เพื่อเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการแสดง

2. การปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User's profile)

แตะที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ข้อมูลในหน้าจอ landing page สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้

แตะที่ปุ่ม จะเข้าสู่หน้าจอ edit mode ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ ปรับแต่งค่าต่อไปนี้ได้

 • • รูป (Profile picture)
 • • หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน MyMo *
 • • Email ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน MyMo **

1. เมื่อต้องการเปลี่ยนรูป profile ให้แตะที่กรอบของรูปภาพ จะมี Menu แสดงทางเลือกในการ upload รูปใหม่ โดยสามารถเลือกถ่ายรูปใหม่หรือเลือกรูปจากอัลบั้มภาพที่มีในเครื่องที่ใช้งาน

<img data-cke-saved-src="/App_Themes/GSBSite/images/lp10.jpg" src="/App_Themes/GSBSite/images/lp10.jpg" style="width:240px; alt=" "="">

2. เมื่อต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ให้แตะที่บริเวณหมายเลขโทรศัพท์ และทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

3. เมื่อต้องการเปลี่ยน email ที่ใช้ในการติดต่อกับธนาคาร ให้แตะที่บริเวณข้อมูล email และทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

4. แตะที่ปุ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

5. แตะที่ปุ่ม เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:
* MyMo จะเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับ primary account ของผู้ใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน MyMo สามารถโอนเงินระหว่างกัน โดยใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์ได้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์จะมีผลให้ผู้ใช้งาน MyMo คนอื่นที่โอนไปยังเลขหมายโทรศัพท์เดิม ไม่สามารถโอนเงินได้ ** E mail นี้ ใช้เพื่อการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ให้บริการ MyMo

เป็นส่วนที่แสดงบัญชีที่สามารถใช้งานผ่าน MyMo ได้ โดยในส่วนนี้จะแสดงค่าตั้งต้นเป็นการแสดงข้อมูลเงินฝาก โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลด้านสินเชื่อได้ โดยแตะบนหน้าจอที่บริเวณข้อมูล ทั้งนี้ ประเภทบัญชีที่แสดง ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝาก

 • • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
 • • บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
 

บัญชีสินเชื่อ

 • • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • • สินเชื่อส่วนบุคคล
 

ทั้งนี้ แต่ละบัญชีจะแสดงข้อมูล ชื่อเรียกบัญชี (สามารถปรับแต่งได้โดยผู้ใช้งาน) หมายเลขบัญชี และยอดคงเหลือ

1. แตะที่ปุ่ม “DEPOSIT” บริเวณ tab bar เพื่อแสดงบัญชีด้านเงินฝาก

2. แตะที่ปุ่ม “LOAN” บริเวณ tab bar เพื่อแสดงบัญชีด้านสินเชื่อ

3. แตะที่เลขที่บัญชี เพื่อเรียกดูรายละเอียดของแต่ละบัญชี

1. รายละเอียดบัญชีด้านเงินฝาก (Deposit Account Details)

หน้ารายละเอียดบัญชี (Account detail page) แสดง ชื่อเรียกบัญชี (สามารถปรับแต่งได้โดยผู้ใช้งาน) ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี ยอดคงเหลือ ยอดที่สามารถใช้ได้ และอัตราดอกเบี้ย

1. แตะที่ปุ่ม หรือเลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้าย จะเข้าสู่หน้าจอการเดินบัญชีย้อนหลัง (account statement)

2. แตะที่ปุ่ม เพื่อโอนเงินจากบัญชีนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน Transfer)

3. ในหน้าจอแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง สามารถเรียกดูรายการแบบระบุช่วงเวลาได้ด้วยการแตะที่ปุ่ม จากนั้น เลื่อนปุ่มเพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้แสดงรายการ

2. รายละเอียดบัญชีด้านสินเชื่อ (Loan Account Details)

หน้าแสดงรายละเอียดบัญชีสินเชื่อแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

 • • ชื่อเรียกบัญชี (สามารถปรับแต่งได้โดยผู้ใช้งาน)
 • • ประเภทบัญชี
 • • หมายเลขบัญชี
 • • ยอดเงินต้นคงเหลือ โดยมีแถบวงกลมล้อมรอบที่แสดงความคืบหน้าในการจ่ายคืนเงินต้น (เส้นหนาแสดงสัดส่วนของเงินต้นที่จ่ายคืน เมื่อเส้นหนาครบรอบวงกลมแสดงถึงการชำระหนี้เงินต้นครบตามจำนวนวงเงินที่ขอกู้)
 • • จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายชำระตามกำหนดในงวดถัดไป และ
 • • อัตราดอกเบี้ย
 

1. แตะที่ปุ่ม หรือเลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้าย จะเข้าสู่หน้าจอการเดินบัญชีย้อนหลัง (account statement)

2. แตะที่ปุ่ม เพื่อเรียกดูข้อมูลวิธีการชำระเงินกู้ที่กำหนดไว้สำหรับบัญชีนี้ โดยบัญชีเงินกู้อาจกำหนดค่าการชำระแบบหักบัญชีชำระอัตโนมัติ หรือแบบจ่ายชำระคืนด้วยตนเอง ทั้งนี้ เมื่อแตะที่ปุ่ม ข้อมูลวิธีการชำระที่กำหนดไว้ จะแสดงตามรายละเอียดด้านล่าง

3. แตะที่ปุ่ม เพื่อชำระเงินกู้ โดยจำนวนที่ชำระสูงสุดจะไม่เกินค่า amount due และสามารถชำระได้เฉพาะบัญชีที่กำหนดค่าการชำระคืนด้วยตนเองเท่านั้น

3. การแก้ไขรายละเอียดบัญชี (Editing Account Detail)

1. แตะที่ปุ่ม เพื่อเข้าสู่ edit mode

2. แตะที่บริเวณชื่อบัญชี เพื่อปรับแก้ชื่อบัญชี

3. แตะที่ “DONE” เพื่อบันทึกข้อมูล

4. แตะที่ เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง

4. การซ่อนบัญชี (Hiding an account)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะซ่อนบัญชีที่ไม่ให้แสดงข้อมูลใน MyMo ได้ ทั้งนี้ การซ่อนบัญชีไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้ทำรายการกับบัญชีนี้ผ่านช่องทางอื่น และผู้ใช้งานสามารถปรับแก้โดยยกเลิกการซ่อนบัญชีได้ด้วยตนเองเมื่อต้องการ

การซ่อนบัญชี

1. แตะเพื่อเข้าสู่หน้าจอ My Accounts

2. แตะที่ปุ่ม ด้านหลังของบัญชีที่ต้องการซ่อน จะปรากฏแถบ “Hide Account”

3. แตะที่ “Hide Account” จะปรากฏข้อความเตือนตามด้านล่าง

4. แตะที่ “OK” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

อีกวิธีการหนึ่งในการซ่อนบัญชี คือ การเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดบัญชี ของแต่ละบัญชีเงินฝาก และเข้าสู่ edit mode แล้วแตะที่ปุ่ม “Hide Account” บัญชีที่ซ่อนไว้ จะไม่ปรากฏให้เห็นในหน้าจอปกติ แต่จะแสดงเมื่อเข้าสู่หน้าจอ edit mode ( )

5. การยกเลิกบัญชีที่ซ่อน (Unhide an account)

1. แตะที่ปุ่ม ในส่วน My Accounts เพื่อเข้าสู่ edit mode

2. แตะที่ปุ่ม หน้าบัญชีที่ต้องการยกเลิกการซ่อน (บัญชีที่ซ่อนไว้ จะแสดงสถานะ “Hide” ส่วนท้ายของบัญชี)

3. แตะที่ปุ่ม เพื่อยกเลิกการซ่อนบัญชีที่เลือกไว้

4. Touch เพื่อกลับหน้าจอ My Account้

ในส่วนของข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดบัญชีของผู้ติดต่อไว้เพื่อใช้ในการโอนเงินในอนาคต โดยสามารถบันทึกหมายเลขบัญชีของผู้ติดต่อ 1 คน ได้หลายเลขหมาย

1. แตะที่ปุ่ม “ALL” เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของผู้ใช้งาน

2. แตะที่ปุ่ม “FAVORITE” เพื่อดูรายการโปรด ซึ่งแสดงชื่อผู้ติดต่อที่บันทึกไว้เพื่อใช้งานประจำ

3. แตะที่ปุ่ม “Search Contact” เพื่อใส่เงื่อนไขการค้นหาจากรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด

4. แตะที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อเรียกดูรายละเอียดของแต่ละราย

1. รายละเอียดผู้ติดต่อ (Contact detail page)

การบันทึกรายละเอียดของผู้ติดต่อ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ

 • • หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้งานสามารถโอนเงินให้กับผู้ใช้งาน MyMo คนอื่นได้ด้วยการระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ โดยไม่ต้องระบุหมายเลขบัญชีรับโอน (หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละ MyMo User จะผูกกับ Primary Account ของผู้ใช้งาน)
 • • หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียด โดยระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับการโอนเงินระหว่างบัญชีแบบปกติ
 

1. แตะที่ปุ่ม , หรือเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา เพื่อดูรายละเอียดบัญชีของแต่ละบัญชี ที่บันทึกไว้ภายใต้ผู้ติดต่อแต่ละราย

2. แตะที่ปุ่ม เพื่อเพิ่มบัญชีที่เลือก เข้าไปอยู่ในรายการโปรด ในทำนองเดียวกัน แตะที่ จะเป็นการยกเลิกบัญชีดังกล่าวออกจากรายการโปรด

3. แตะที่ปุ่ม เพื่อโอนเงินไปยังบัญชีนี้ของผู้ติดต่อ (ดูวิธีการโอนเงินเพิ่มเติมในส่วน Transfer ในเอกสารนี้)

2. ผู้ติดต่อประจำ (Favorite)

1. แตะที่ปุ่ม “FAVORITE” เพื่อเรียกดูรายการผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรด โดยจะแสดงรายละเอียดชื่อผู้ติดต่อ ประเภทบัญชีและหมายเลขบัญชี

2. แตะในพื้นที่ที่แสดงชื่อผู้ติดต่อ จะเป็นการเรียกดูรายละเอียดผู้ติดต่อและบัญชีที่บันทึกไว้ในรายการโปรด

3. แตะที่ปุ่ม เพื่อทำการโอนเงินไปยังบัญชีนี้ของผู้ติดต่อได้ทันที (โดยไม่ต้องทำรายการผ่านเมนู Transfer)
หมายเหตุ: รายการโปรดจะบันทึกข้อมูลเฉพาะบัญชีที่กำหนดไว้ว่าเป็นบัญชีโปรดของแต่ละผู้ติดต่อ

3. การเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ (Adding new contact)

1. การเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ สามารถทำได้ผ่านหน้าจอ My Contact และแตะที่ปุ่ม

2. ระบุรายละเอียดของผู้ติดต่อ (ต้องระบุ first name หรือ last name อย่างน้อย 1 รายการ

3. แตะที่ปุ่ม “Add Account” เพื่อเพิ่มเลขที่บัญชี โดยต้องบันทึกอย่างน้อย 1 รายการต่อผู้ติดต่อ เมื่อกดปุ่มแล้ว จะมีหน้าต่างข้อมูลปรากฏตามด้านล่าง

การเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการโอนเงิน:

1. แตะที่ปุ่ม “MOBILE” เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการโอนเงิน

2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ของผู้ติดต่อ

3. แตะที่ปุ่ม “Done” เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อ

4. แตะที่ปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อ

หมายเหตุ:

 • • หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุนี้ จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของ MyMo User ที่มีสถานะ Active จึงสามารถใช้ในการโอนเงินได้
 • • ผู้ติดต่อแต่ละราย สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการโอนเงิน ได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น
 • • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการโอนเงิน จะผูกกับ Primary Account ของผู้ติดต่อแต่ละราย

การเพิ่มหมายเลขบัญชีเพื่อใช้ในการโอนเงิน:

1. แตะที่ “BANK ACCOUNT” เพื่อเพิ่มรายละเอียดหมายเลขบัญชีเพื่อใช้ในการโอนเงิน

2. แตะ Icon ที่เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารเจ้าของบัญชีรับโอน

3. ใส่รายละเอียดบัญชี

 • • ชื่อบัญชี้
 • • เลขบัญชี

4. แตะที่ปุ่ม “Done” เพื่อเพิ่มหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้ติดต่อ

5. แตะที่ปุ่ม “Cancel” เพื่อยกเลิกการบันทึก

6. แตะที่ปุ่ม เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

4. การแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อ (Editing contact detail)

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรายละเอียดผู้ติดต่อได้ โดยแตะที่ปุ่ม ในหน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ

1. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลชื่อผู้ติดต่อได้ ทั้ง first name และ last name

2. ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลบัญชีของผู้ติดต่อบางบัญชี ให้แตะที่ปุ่ม เพื่อลบข้อมูลเฉพาะบัญชี

3. ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลผู้ติดต่อและบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้แตะที่ “Delete Account”

ผู้ใช้งานสามารถชำระค่าสินค้าและบริการได้ โดยเข้าสู่หน้าจอ My Bill จากหน้าเมนูหลัก

1. ผู้ใช้งานเลือกผู้ให้บริการที่จะทำการชำระเงิน

2. แตะบริเวณชื่อผู้ให้บริการ จะเข้าสู่หน้าจอ Bill Detail เพื่อระบุรายละเอียดในการจ่ายชำระ

3. ระบุ Reference Number ตามที่ปรากฏในใบเรียกเก็บค่าบริการของแต่ละผู้ให้บริการ

4. แตะที่ เพื่อทำรายการชำระเงิน จะปรากฎหน้าต่างให้ระบุรายละเอียดการจ่ายชำระตามภาพด้านล่าง

5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

6. แตะเพื่อเลือกบัญชีต้นทางที่จะใช้ในการหักชำระค่าสินค้าและบริการ

7. เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วน ให้ slide หน้าจอเพื่อเป็นการส่งเงินชำระค่าสินค้าและบริการ

8. ระบบจะ pop up หน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจทานรายละเอียดการชำระค่าสินค้าและบริการ ในกรณีที่ถูกต้องครบถ้วน ให้แตะที่ปุ่ม “Confirm & Send” เพื่อยืนยันรายการ

9. ระบบจะสรุปข้อมูลรายการชำระค่าสินค้าและบริการที่สำเร็จ

หน้าจอโอนเงิน เป็นส่วนที่ใช้ในการโอนเงิน ทั้งที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้ใช้งานเอง หรือการโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลอื่น โดยแตะที่ปุ่ม จากหน้าจอเมนูหลัก จะเข้าสู่เมนูโอนเงิน

1. แตะที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าต่างตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

2. แตะเพื่อเลือกบัญชีต้นทางที่ใช้ในการโอนเงิน

3. แตะเพื่อเลือกบัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีรับโอน จะปรากฏหน้าต่างเพื่อแสดงวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีปลายทางให้เลือก

4. เมื่อผู้ใช้งานระบุจำนวนเงิน บัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางเรียบร้อยแล้ว ให้ slide หน้าจอตามภาพด้านล่าง เพื่อทำการโอนเงิน

5. แตะที่ปุ่ม “Confirm & Send” เพื่อเป็นการยืนยันการโอนเงิน

6. MyMo จะสรุปรายละเอียดและผลการโอนเงินให้ผู้ใช้งานทราบ

Inbox เป็นส่วนแสดงข้อความ (Notification) ที่ผู้ใช้งาน MyMo ได้รับแจ้งจากระบบ ใน version นี้ ผู้ใช้งานจะได้รับ notifications เมื่อเกิดรายการดังต่อไปนี้

 • • แจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีของผู้ใช้งานเอง ที่เป็นรายการเสร็จสมบูรณ์
 • • แจ้งการโอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้งานไปยังบัญชีของบุคคลอื่น ที่เป็นรายการเสร็จสมบูรณ์
 • • แจ้งการโอนเงินจากบัญชีของบุคคลอื่นมายังบัญชีของผู้ใช้งาน ที่เป็นรายการเสร็จสมบูรณ์
 

1. แตะที่ปุ่ม เพื่อสืบค้น notifications

2. ข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน จะปรากฏ ที่ด้านหน้าของข้อความ

3. แตะที่บริเวณข้อความ เพื่อดูรายละเอียดของข้อความ (เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว สัญลักษณ์ จะหายไป แสดงถึงข้อความได้ถูกเปิดอ่านแล้ว)

การลบข้อความใน Inbox

4. เข้าสู่ edit mode โดยการแตะ

5. แตะ เพื่อเลือกข้อความที่จะลบ

6. แตะ เพื่อลบข้อความ จะปรากฏหน้าต่างตามด้านล่าง กดปุ่ม “Delete” เพื่อยืนยัน

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าการใช้งานได้ด้วยการแตะ จากเมนูหลัก เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้ งาน MyMo (passcode) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แตะที่ปุ่ม “Change passcode” เพื่อเข้าสู่ edit mode

2. ระบุรหัสผ่านเข้าใช้งานเดิม

• ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบุรหัสผ่านเดิมผิดเกินกว่า 3 ครั้ง สถานการณ์ใช้งาน MyMo จะถูกล๊อคเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้งานต้องติดต่อสาขาธนาคารเพื่อทำการปลดล๊อค

3. ระบุรหัสผ่านใหม่ และระบุซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ทราบว่าการทำรายการสำเร็จ

ผู้ใช้งานสามารถออกจากการใช้ระบบงานได้ตลอดเวลา โดยการแตะ จากเมนูหลัก