ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB PAY

GSB PAY MERCHANT

GSB PAY MERCHANT
GSB PAY ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งซื้อ ทั้งขาย ง่ายในแอปเดียว
GSB PAY
GSB PAY MERCHANT

GSB PAY MERCHANT (ผู้ขาย/ร้านค้า) 
สมัครเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรได้ที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชน 
   2. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน 
   3. รูปถ่ายร้านค้า 
และต้องทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT พร้อมทั้งลงทะเบียนร้านค้าในแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ร้านค้าก็สามารถรับชำระค่าสินค้า/บริการได้ทันที (ธนาคารจะจัดส่ง Welcome Pack QR Code พร้อมคู่มือการใช้งานแก่ร้านค้า) 
     การชำระเงินค่าสินค้า/บริการ : ใช้แอปพลิเคชั่น GSB PAY เลือกบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ที่ต้องการใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ จากนั้นสแกน QR Code ของร้านค้า  ใส่จำนวนเงิน  ใส่รหัสยืนยันการทำรายการ เมื่อระบบทำการตัดชำระเงินจากบัตรแล้ว จะมีข้อความแจ้งไปยังร้านค้าเพื่อให้ร้านค้ายืนยันยอดการชำระเงิน เมื่อระบบเสร็จสิ้น  ทั้งฝั่งผู้ซื้อ (GSB PAY) และผู้ขาย (GSB PAY MERCHANT) จะได้รับข้อความทำรายการสำเร็จ(Electronic Slip)  หรือหากต้องการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo Pay ของธนาคารออมสิน ให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสแกน QR Code ของผู้ขาย ใส่จำนวนเงินที่ต้องการใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ เมื่อระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ร้านค้ารับทราบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำการชำระค่าสินค้า/บริการ