ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB PAY

GSB PAY MERCHANT

ทั้งซื้อทั้งขาย...ชีวิตคุณจะง่ายขึ้น ด้วยแอป GSB PAY MERCHANT
ที่บริหารการเงินร้านได้ครอบคลุม ต้นทุนน้อยกว่า สะดวก ปลอดภัย
จัดการการเงินง่ายไม่ซับซ้อน

GSB PAY MERCHANT
GSB PAY ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งซื้อ ทั้งขาย ง่ายในแอปเดียว
GSB PAY
GSB PAY MERCHANT

GSB PAY MERCHANT (ผู้ขาย/ร้านค้า) 
สมัครเป็นสมาชิกร้านค้ารับบัตรได้ที่ธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารการสมัคร ดังนี้
   1. สำเนาบัตรประชาชน 
   2. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน 
   3. รูปถ่ายร้านค้า 
และต้องทำการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ  
เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น GSB PAY MERCHANT พร้อมทั้งลงทะเบียนร้านค้าในแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ร้านค้าก็สามารถรับชำระค่าสินค้า/บริการได้ทันที (ธนาคารจะจัดส่ง Welcome Pack QR Code พร้อมคู่มือการใช้งานแก่ร้านค้า) 
     การชำระเงินค่าสินค้า/บริการ : ใช้แอปพลิเคชั่น GSB PAY เลือกบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ที่ต้องการใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ จากนั้นสแกน QR Code ของร้านค้า  ใส่จำนวนเงิน  ใส่รหัสยืนยันการทำรายการ เมื่อระบบทำการตัดชำระเงินจากบัตรแล้ว จะมีข้อความแจ้งไปยังร้านค้าเพื่อให้ร้านค้ายืนยันยอดการชำระเงิน เมื่อระบบเสร็จสิ้น  ทั้งฝั่งผู้ซื้อ (GSB PAY) และผู้ขาย (GSB PAY MERCHANT) จะได้รับข้อความทำรายการสำเร็จ(Electronic Slip)  หรือหากต้องการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo Pay ของธนาคารออมสิน ให้นำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสแกน QR Code ของผู้ขาย ใส่จำนวนเงินที่ต้องการใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ เมื่อระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ร้านค้ารับทราบ  จึงเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำการชำระค่าสินค้า/บริการ
 
 
ปมผลตภณฑทเกยวของ-(1).png