ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB X Character GO

GSB X CHARACTER GO ดาวน์โหลดก่อนใครวันนี้-15 พ.ค. 62 รับทันที 2 GSB ITEMS แล้วร่วมสนุกกันที่บูธธนาคารออมสิน ในงาน MONEY EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ค. 62 สะสมให้ครบ 10 GSB ITEMS รับรางวัลพิเศษทันที (ของมีจำนวนจำกัด)

 

GSB X Character GO Download :

          img-appstroe.png
 

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. Add LINE @GSB Society 
2. ดาวน์โหลดเกม GSB X Character GO และลงทะเบียน กรอก Username และ Password หรือ Log in ผ่าน Facebook เพื่อร่วมเล่นเกม
กรณีดาวน์โหลดในวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2562  จะได้รับ GSB Item ไปสะสมก่อนทันที 2 Item แล้วมาสะสมเพิ่มเติมภายในวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 งาน Money Expo 2019
3. เดินสำรวจหา GSB Item ตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บสะสมบน Passport ให้ครบ 10 Item ภายในวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 งาน Money Expo 2019 เท่านั้น
4. เมื่อสะสม GSB Item ครบ 10 Item สามารถกดรับสิทธิ์ เพื่อกรอกข้อมูลชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์ แล้วกด Submit เพื่อรับของรางวัล
5. ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่บูธธนาคารออมสินภายในงาน Money Expo 2019 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
6. ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/1 ชิ้น/1 ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดงาน *ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  - กระปุกออมสิน สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม GSB X Character GO สะสม GSB Item ครบ 10 Item และทำธุรกรรมภายในบูธ
  - Gift Set สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม GSB X Character GO สะสม GSB Item ครบ 10 Item
 


เงื่อนไขการแลกรับของรางวัลจาก GSB

1. ของรางวัล จํานวน 1,000 รางวัล/วัน *ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  - กระปุกออมสิน จํานวน 500 รางวัล/วัน สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม GSB X Character GO สะสม GSB Item ครบ 10 Item และทำธุรกรรมภายในบูธ
  - Gift Set จำนวน 500 รางวัล/วัน สำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกม GSB X Character GO สะสม GSB Item ครบ 10 Item
2. ระยะเวลารับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562
3. จํากัดสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/1 ชิ้น/1 ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดงาน
4. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
5. โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่ ที่บูธธนาคารออมสิน ก่อนทําการใช้สิทธิ์
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
7. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทําเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนําไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
9. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกําหนดสําหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว คําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด