ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต

โครงการ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต


หัวข้อการแข่งขัน       

: “ พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ ”
:  4  D. Street Food Upgrade ( อาหาร ,นวัตกรรม , ดีไซน์ , การตลาด )
 

รูปแบบการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันการพัฒนาสตรีทฟู้ด โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ครบ 4 มิติ (4  D. Street Food Upgrade) :  ทั้งด้านของรูปแบบและรสชาติอาหาร , การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยียุคใหม่มาประยุกต์   ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบสร้างความแตกต่าง , การวางแผนจัดการ พัฒนาการตลาดเพื่อการเติบโต โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโค้ชและกูรูระดับประเทศ จากทั้ง 4 มิติ ซึ่งจะมาช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัญหาของผู้เข้าแข่งขัน และช่วยกันพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้จริง เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ พ่อค้า แม่ค้าสตรีทฟู้ด ได้พัฒนาในอาชีพให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและร้านของผู้เข้าแข่งขัน  อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์สตรีทฟู้ดของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น
 

ประเภทของอาหาร แบ่งเป็น 6 ประเภท

 1. 1. ประเภทอาหารย่าง เช่น ไก่ย่าง ,ปลาหมึกย่าง
 2. 2. ประเภทอาหารทอด เช่น ทอดมัน ,ปอเปี๊ยะทอด
 3. 3. ประเภทอาหารยำ และตำ เช่น ส้มตำ ,ยำวุ้นเส้น
 4. 4. ประเภทอาหารจานหลัก เช่น ก๋วยเตี๋ยว ,ข้าวผัด ,โจ๊ก
 5. 5. ประเภทขนมหวาน เช่น ขนมไทย ,ไอศกรีม
 6. 6. ประเภทเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ ,น้ำสมุนไพร
*ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกประเภทอาหารได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

พ่อค้า แม่ค้า ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 20  ปีบริบูรณ์ และประกอบอาชีพค้าขายอาหารสตรีทฟู้ดเป็นอาชีพหลัก โดยยึดคำจำกัดความของสตรีทฟู้ด (อาหารริมทาง) ดังนี้ อาหารริมทาง คือ อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีความพร้อมรับประทาน จำหน่ายริมถนน หรือ  ที่สาธารณะ ทั้งร้านตึกแถว ซุ้มขายอาหาร รถเข็นอาหาร หาบ เร่ รถเร่ หรือ รถบรรทุกอาหารจะมีเครื่องยนต์หรือไม่ก็ตาม   มีเส้นทาง  พื้นที่ หรือบริเวณขายเป็นหลักแหล่งประจำ
 

เงื่อนไขการสมัคร

 1. 1. กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15  เมษายน 2562
 2. 2. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการเข้าแข่งขัน พร้อมดูรายละเอียดได้ทาง
เว็บไซต์ธนาคารออมสิน  :  www.gsb.or.th
เว็บไซต์โครงการ : www.gsbstreetfood.com
เฟสบุ๊คโครงการ  : www.facebook.com/gsbstreetfoodtv
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 : ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ : ตู้ ปณ.119 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพ 10900
ระบุหน้าซอง “ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต  ”
ช่องทางที่ 2 : ทางอีเมล์  ส่งถึง gsbstreetfoodtv@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
กฤษณา  มณีรัตน์  โทร  082 092 9599
ทิพย์สคนธ์  ธรรมมะพนิชวัฒน์   โทร  086 375 6664
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562 หรือทางอีเมล์ gsbstreetfoodtv@gmail.com
 1. 3. ผู้สมัครแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และรูปถ่ายทีมจำนวน 1 รูป
 2. 4. ทีมที่สมัครมีสมาชิกได้ตั้งแต่ 1-3 คน (รวมหัวหน้าทีม) โดยหัวหน้าทีมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์
ตำแหน่ง “หัวหน้าทีม” คือมีหน้าที่หลักเป็นผู้ทำและปรุงรสชาติของอาหาร
ตำแหน่ง “สมาชิกในทีม คือ มีหน้าที่ช่วยเหลือในการเตรียมวัตถุดิบและตกแต่งเท่านั้น
 • : ไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกในทีมได้ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 1. 5. ผู้สมัคร จะต้องส่งคลิปวิดีโอ ไฟล์ MP4 แนะนำร้านของตนเอง มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
โดยนำเสนอในรูปแบบของตน ไม่จำกัดไอเดีย * วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องชัดทั้งภาพและเสียง 
รายละเอียดในคลิปวิดีโอ
   5.1 แนะนำตัวหัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม
   5.2 แนะนำร้านของผู้สมัคร (ที่ตั้ง-บรรยากาศหน้าร้าน-ในร้าน)
   5.3 แนะนำเมนูเด็ดของร้าน
ตอนท้ายคลิป สมาชิกในทีมพูดชื่อโครงการ “ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต ” พร้อมกัน
 1. 6. ผู้สมัครจะต้องถ่ายภาพเมนูอาหาร ที่นำเสนอด้วยมุมมองที่ทำให้อาหารดูโดดเด่นที่สุด 3 รูปโดยไฟล์ภาพต้องมีความคมชัด ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 2. 7. ผู้สมัคร จะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ทั้งนี้ทางโครงการ ฯ และธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 3. 8. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม จะได้สิทธิ์เข้าร่วมออกร้านเพื่อจำหน่ายอาหารสตรีทฟู้ดของร้านตนเองในงาน  “ ตลาดกล้าเริ่ม ” ที่โครงการจะจัดขึ้น จำนวน 3 วัน (ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด) โดยทางโครงการไม่คิด ค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ตลอดทั้ง 3 วัน
 4. 9. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย หัวหน้าทีมต้องมีบัญชีของธนาคารออมสิน เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน
 5. 10. เงินและของรางวัลผู้ได้รับต้องหักภาษี 5% ตามกฎหมาย  และรายละเอียดของการรับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ ลิขสิทธิ์ของการพัฒนาเป็นของโครงการหากจะทำการใดๆ อยู่ในดุลยพินิจของโครงการ
 6. 11. เงื่อนไขอื่นๆ  นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถ้วนตามข้อกำหนดของโครงการหากผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในเงื่อนไขข้างต้น กรรมการขอตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สิ้นสุด
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร