ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการต่อยอดธนาคารโรงเรียน : ดนตรีธนาคารโรงเรียน

school-of-music-bank-01.jpg


มุ่งพัฒนาความสามารถเด็กไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาประเทศ โดยจัดให้มีการประกวดดนตรีธนาคารโรงเรียนแก่สมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน มีนักเรียนจากธนาคารโรงเรียนกว่า 207 แห่ง ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,700 คน ผู้เข้าร่วมการประกวดต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ


school-of-music-bank-02.jpg


โดยจัดการประกวด Wind Ensemble (วงเครื่องลม) การขับร้องประสานเสียง ดนตรีพื้นบ้าน (ภาคอีสาน และภาคเหนือ) การขับร้องเพลงไทยสากลอมตะ (ลูกกรุง) และการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

 
school-of-music-bank-03.jpg