ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการต่อยอดธนาคารโรงเรียน : กีฬาธนาคารโรงเรียน

bank-school-sports-01.png


เชิญชวนสมาชิกธนาคารโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ภายใต้แนวคิด "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี" โดยมีนักกีฬาจากธนาคารโรงเรียนกว่า 450 แห่ง เข้าร่วมการแข่นขันกว่า 30,214 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ การเพิ่มทักษะด้านการกีฬาให้กับเยาวชนไทย ตลอดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีมเพื่อเป็นบันไดไปสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไปในอนาคต
 
bank-school-sports-02.png
bank-school-sports-03.png