ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ออมสินของแผ่นดิน

ตั้งแต่ก้าวแรกของธนาคารจนมาถึงวันนี้...เราได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยที่ได้ร่วมสร้าง ความสุขเพื่อพัฒนารากฐานของสังคมไทยให้ก้าวต่อไป

ดูรายละเอียด
“ออมสิน สร้างสุข สู่ประชาชน มหกรรมขำกระจาย” จ.ประจ<span></span>วบคีรีขันธ์
“ออมสิน สร้างสุข สู่ประชาชน มหกรรมขำกระจาย” จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรม “ออมสิน สร้างสุข สู่ประชาชน มหกรรมขำกระจาย”
ออมสินร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี
ออมสินร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเปิดบูธธนาคารออมสินในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ ๓
ออมสินลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้มาตรการส่<span></span>งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๔ จังหว<span></span>ัดภาคใต้
ออมสินลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน