ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 60 - 90
ครั้งที่ : 07/2559 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 64 ส 3317952 งวดที่ 65 ด 6669350 งวดที่ 68 O 2483000  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 66 Q 0462636 งวดที่ 87 น 6567129  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,414 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1298789 9548063  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,535 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0841099 2270091 4431940 7990460 9756595  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,070 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1414505 2139669 2842364 3842855 4456206  
    5849702 6605059 6953582 7817361 9717411  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,118 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2483000 3317952 6669350  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 34,394 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    163552 376720  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 338,962 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    12907 42424  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,385,076 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1038 4052