ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 69 - 102
เดือนที่ : 11/2560 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 72 ข 9926443 งวดที่ 92 O 6122162 งวดที่ 95 ค 5877638  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 71 ณ 9414172 งวดที่ 74 ร 3636968  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,878 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    4421134 9843527  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,695 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1285551 2081619 3793632 8318310 9675106  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,390 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0663122 3591079 3953930 5321308 6591520  
    8177202 8974445 9243578 9399518 9674689  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,814 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    5877638 6122162 9926443  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,066 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    068590 102524  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 385,138 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    01780 23056  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,846,406 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0610 9054