ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 83 - 118
เดือนที่ : 03/2562 วันที่ : 16 มีนาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 84 ฒ 0770150 งวดที่ 87 ถ 0658720 งวดที่ 110 K 7160871  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 95 ท 3366278 งวดที่ 114 อ 9126578  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,072 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1030971 3616023  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,180 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0976339 2604115 6097451 6213756 7882878  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,360 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0937631 1092262 1541958 1891304 3433791  
    5546410 6269858 8072333 8345766 9603100  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,105 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0658720 0770150 7160871  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,678 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    177307 281195  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 405,206 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    01776 76727  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,050,506 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0464 6932