ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 125
เดือนที่ : 08/2562 วันที่ : 16 สิงหาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 93 Q 2883169 งวดที่ 101 จ 8513119 งวดที่ 102 ธ 3500787  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 99 S 9138780 งวดที่ 103 ฉ 2189899  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,124 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1231873 7524099  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,310 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0038521 2307601 2951393 3947107 5364765  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,620 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0137900 1011295 1183287 2140448 6218844  
    7311809 7431330 9424060 9620581 9761786  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,183 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2883169 3500787 8513119  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 41,170 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    251313 373471  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 410,336 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    94439 97481  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,101,944 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4907 9296