ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 56 - 81
ครั้งที่ : 01/2559 วันที่ : 16 มกราคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 59 E 5274037 งวดที่ 63 ผ 9379825 งวดที่ 76 ข 6526994  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 59 ญ 6158036 งวดที่ 77 ง 9774475  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 2,872 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0370983 5594364  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 7,180 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3034314 4497082 6484804 9152248 9554514  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 14,360 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0725038 1504957 2086899 3301318 5705050  
    6032835 7317013 7800825 7806188 9577994  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,305 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    5274037 6526994 9379825  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 28,934 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    061681 980745  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 284,878 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    11049 61820  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,844,732 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2787 6818