ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 08/2561 ประจำวันที่ : 1 สิงหาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 K 5794455 งวดที่ 8 ฎ 0501502 งวดที่ 8 ฒ 1899375  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 J 1865546 งวดที่ 8 อ 1766968 งวดที่ 9 ถ 3712452 งวดที่ 9 บ 0040656 งวดที่ 9 ศ 7660475  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0740004       6679441       7064179      9218566       9446112  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0037045       2240593       2588645      2922289       3230922  
    5783203       6897359       7734220      7936488       9942016  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    2158135       2158415       2417914      2465179       3021659  
    3114100       3781035       4396500      4638809       5087692  
    5894951       6471569       6621520      7309442       7997881  
    8146752       8190330       8706177      9053881       9290547  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    269908 851330  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    10517 37325  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1411 2167 3979 7750