ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 75 - 108
เดือนที่ : 04/2561 วันที่ : 16 เมษายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 78 ค 5576783 งวดที่ 79 ฒ 8418047 งวดที่ 102 ณ 0648606  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 102 น 7907351 งวดที่ 106 T 4172137  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,918 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1893806 6738763  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,795 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0352440 0962672 2302274 8114347 9278257  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,590 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0806027 2775168 3336735 4530973 5786136  
    6829856 7125911 7425344 8737408 9927496  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,874 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0648606 5576783 8418047  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,140 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    660452 957158  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 389,236 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    06159 33697  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,890,306 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1203 5993