ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 67 - 100
เดือนที่ : 08/2560 วันที่ : 16 สิงหาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 90 ญ 3692784 งวดที่ 94 ด 1074356 งวดที่ 94 ฮ 9082830  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 93 พ 8509066 งวดที่ 95 C 1125878  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,828 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    4270864 9249814  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,570 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0629013 1278759 1793689 3617897 5100629  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,140 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0195105 0208711 0336068 1216390 1841355  
    2568531 6356984 6399497 6522925 8716130  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,739 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1074356 3692784 9082830  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,554 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    060505 299583  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 380,058 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    07591 49750  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,795,582 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1288 3336