ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 04/2562 ประจำวันที่ : 1 เมษายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 ช 8747874 งวดที่ 8 พ 8727381 งวดที่ 9 ฮ 6769368  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 ษ 5297298 งวดที่ 10 ฬ 2563132 งวดที่ 8 D 4124655 งวดที่ 8 P 4845551 งวดที่ 9 Z 9197761  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0667768       6979388       7195257      7311508       9067045  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0036089       0219257       1274996      2217020       2479508  
    2491000       3128966       4876410      8204406       8592094  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0016196       0204489       0496733      1952708       2107335  
    2209397       2315000       2373633      2696326       3119804  
    3171578       3481511       3920744      6239391       6314551  
    6791210       7537848       7695930      7750825       9032566  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    073107 207832  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    19476 58347  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0175 1637 2685 9054