ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 65 - 97
เดือนที่ : 04/2560 วันที่ : 16 เมษายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 80 S 3516808     งวดที่ 88 T 1956534     งวดที่ 95 ง 2655466  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 80 I 8923678     งวดที่ 82 F 0330364  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,696 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    7772352 8693733  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,240 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0228213 0329558 4609666 4948277 7447621  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 18,480 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0052765 3392068 6776689 7320938 7429249  
    7806690 7905414 8104832 9004954 9142930  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,541 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1956534 2655466 3516808  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 37,220 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    563325 683647  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 366,814 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    16281 56076  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,663,246 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    7975 8922