ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 12/2560 ประจำวันที่ : 1 ธันวาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 Z 1444521 งวดที่ 8 ย 8284259 งวดที่ 8 ร 2672513  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 E 6432514 งวดที่ 8 O 6357019 งวดที่ 8 ย 4774200 งวดที่ 8 ร 2525450 งวดที่ 8 อ 3091721  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0410887       5711124       6376488      7783350       8619503  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1414245       1694924       2199732      4024225       4462049  
    5557182       5939571       6735566      8384951       9666323  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0169883       0312329       0702459      0990777       1776467  
    1941901       2160249       2474755      3275067       3859811  
    4088290       4381716       4496686      5177770       5701269  
    6304095       6500751       8135173      8268641       9471981  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    706176 816258  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    73728 88969  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3214 5219 8134 8555