ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 122
เดือนที่ : 06/2562 วันที่ : 16 มิถุนายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 86 ฉ 4459743 งวดที่ 100 ธ 0918336 งวดที่ 114 B 9525305  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 102 จ 2807895 งวดที่ 118 ถ 8265566  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,092 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    3158783 9263828  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,230 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2373754 6516455 7016364 7092239 8874709  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,460 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0774165 1364015 2939360 3417507 3804404  
    3817593 4621122 8701825 9633000 9662807  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,135 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0918336 4459743 9525305  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,882 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    334459 812593  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 407,314 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    41915 50737  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,071,636 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3245 4062