ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 57 - 83
ครั้งที่ : 03/2559 วันที่ : 16 มีนาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 70 ภ 3812242 งวดที่ 82 E 6375816 งวดที่ 82 ถ 6157873  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 58 ช 0198182 งวดที่ 64 ณ 1534022  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,026 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    5881343 6892177  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 7,565 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0911404 1714029 2168864 2440429 3518024  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 15,130 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0035042 0382633 2189644 3011388 4036117  
    4551083 4573794 5909510 6387861 9650995  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,536 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3812242 6157873 6375816  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 30,504 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    043920 796674  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 300,284 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    00564 27010  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,998,504 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2136 5672