ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 76 - 109
เดือนที่ : 05/2561 วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 80 H 9869316 งวดที่ 97 ฬ 6627842 งวดที่ 105 ร 9528153  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 104 ญ 4372542 งวดที่ 104 ด 6812629  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,926 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0174926 6800521  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,815 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0094049 6067868 7613166 8277918 9632529  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,630 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1314239 1936651 2696822 3174871 3564788  
    3982480 4531155 7396325 7781959 7881012  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,886 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    6627842 9528153 9869316  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,234 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    769993 904018  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 390,460 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    46787 58579  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,902,746 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1371 9066