ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 62 - 93
ครั้งที่ : 10/2559 วันที่ : 16 ตุลาคม 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 66 ศ 0924330 งวดที่ 81 P 0824933 งวดที่ 87 ศ 2494767  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 63 B 5693172 งวดที่ 74 R 7604154  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,532 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    2995556 7717084  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,830 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0993135 1345156 3710173 7276838 9319742  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,660 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1799875 2406483 4486269 4492401 5507609  
    8399839 8731430 8784394 9203866 9299559  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,295 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0824933 0924330 2494767  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 33,556 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    083944 727091  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 350,332 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    08749 78256  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,498,602 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3089 9514