ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 04/2561 ประจำวันที่ : 1 เมษายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 Q 3342786 งวดที่ 8 ฉ 8699778 งวดที่ 8 ช 5892236  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 ค 0697455 งวดที่ 8 ถ 3279076 งวดที่ 8 ธ 6297368 งวดที่ 8 ร 6665520 งวดที่ 8 ฮ 7264701  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0556565       1879522       5512554      7225598       7375995  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0544387       1208149       1357164      3138496       3776526  
    6001715       7804975       7855955      8394776       8397663  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0569027       1807542       2420488      2498432       4647744  
    4757453       5124006       5521040      5544253       6667980  
    6894534       6948756       7489861      7681858       7730641  
    7811502       7923247       9098147      9165663       9787930  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    253366 701031  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    44637 70281  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1044 6380 7611 8654