ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 03/2561 ประจำวันที่ : 1 มีนาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 N 7236423 งวดที่ 8 ก 8874091 งวดที่ 8 ห 8338611  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 E 6257220 งวดที่ 8 I 1594780 งวดที่ 8 W 5059663 งวดที่ 8 ว 2644710 งวดที่ 8 ห 2562554  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1080138       1425093       6862209      9100687       9870643  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1680395       3014601       3755991      4475449       5173440  
    5466995       6430351       8230266      8811073       9708489  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    1616017       1898541       2113405      2126169       2548641  
    2672284       2819177       2848648      3628173       3666046  
    4338547       4938511       5287236      5531363       5828255  
    6599754       6633482       9075557      9237658       9814043  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    812853 951788  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    55480 79711  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4752 5775 7798 7973