ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 09/2562 ประจำวันที่ : 1 กันยายน 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 ข 8507313 งวดที่ 8 F 0320362 งวดที่ 9 ม 8325789  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 I 4960783 งวดที่ 8 Q 8857354 งวดที่ 8 ฉ 0568732 งวดที่ 8 ฉ 4862678 งวดที่ 9 S 4920827  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1283550       6123719       6939132      7680026       8900531  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1301780       1945952       2652820      2666321       2874735  
    6551603       6962648       7562676      8269349       8727836  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    1079172       1864136       2930794      3597478       4114955  
    4273955       4546029       4980049      5892304       6453785  
    6907346       7308898       7491727      7575496       7748514  
    8578150       8617918       8863704      9075302       9460177  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    541176 858329  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    13456 17420  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1265 3203 6504 7338