ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 06/2561 ประจำวันที่ : 1 มิถุนายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 N 1531373 งวดที่ 8 ข 7726223 งวดที่ 8 น 6992794  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 X 6778756 งวดที่ 8 ฉ 6143010 งวดที่ 8 ร 2589076 งวดที่ 8 ส 1067370 งวดที่ 8 ห 8307839  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0707464       6092433       6739693      7972687       8983018  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0218802       1924222       3800190      4266359       4286027  
    5122909       7103381       7634767      8847529       9384066  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0190154       0983523       1126393      1435303       2084018  
    3425532       4302147       4589800      5388149       5997315  
    6828755       7284064       7517560      7773047       8249255  
    8759450       9097317       9388281      9546607       9783956  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    325132 819724  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    21732 42150  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1965 5113 8451 9924