ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 74 - 107
เดือนที่ : 03/2561 วันที่ : 16 มีนาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 74 D 6068233 งวดที่ 95 D 3644473 งวดที่ 99 O 6538830  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 100 ล 6202806 งวดที่ 105 I 4205178  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,910 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1733191 6190859  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,775 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3770789 6645748 7173627 7444096 8080108  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,550 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2382209 5591708 6997772 7220366 7226505  
    7962083 8886224 9168583 9221504 9324238  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,862 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3644473 6068233 6538830  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,104 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    145609 942833  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 388,610 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    06627 41552  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,883,830 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3056 5063