ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 61 - 92
ครั้งที่ : 09/2559 วันที่ : 16 กันยายน 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 64 C 3065101 งวดที่ 70 D 0654988 งวดที่ 80 ค 5174303  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 70 E 6349615 งวดที่ 74 ว 6142703  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,504 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0702478 6818599  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 8,760 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3823198 4153725 4933655 6141145 9280209  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 17,520 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0899462 1141826 1250271 1529420 2510058  
    2567895 2831890 4067561 8407788 9461997  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,253 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0654988 3065101 5174303  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,272 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    032507 477627  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 347,538 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    18233 31824  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,470,684 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0099 0865