ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 66 - 99
เดือนที่ : 07/2560 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 73 ท 1778005     งวดที่ 86 ง 9498347     งวดที่ 90 M 6722345  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 67 T 6261861     งวดที่ 80 ก 2156598  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,808 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0310513 7887582  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,520 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2066832 2816945 3827129 8397655 8931058  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,040 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0482006 0858966 1792688 1861606 2579271  
    2620743 3196245 6245092 8663529 9389381  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,709 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1778005 6722345 9498347  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,340 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    272155 463523  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 377,882 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    78810 80048  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,773,850 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    8609 8637