ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 73 - 106
เดือนที่ : 02/2561 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 81 ภ 6257143 งวดที่ 94 ธ 0889260 งวดที่ 96 ท 3589523  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 74 ฌ 3962315 งวดที่ 87 T 6076250  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,894 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0036660 2379201  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,735 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0740807 4025959 4236644 6693674 8055386  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,470 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0240530 2319471 3036648 3398738 3684896  
    6072697 7173284 7496722 7649838 8660127  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,838 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0889260 3589523 6257143  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,228 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    128781 187875  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 387,160 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    15288 77743  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,866,928 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2636 5568