ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 80 - 114
เดือนที่ : 11/2561 วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 83 ถ 5623312 งวดที่ 96 จ 6219638 งวดที่ 101 K 9274068  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 102 ธ 2023891 งวดที่ 106 ศ 5128468  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,052 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1644088 6950131  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,130 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1799673 5663809 6604885 7204288 9730710  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,260 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0013462 0145361 1623692 1675955 2391149  
    2909616 6035401 6476124 8173728 9974611  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,075 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    5623312 6219638 9274068  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,506 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    750477 882453  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 403,326 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    35157 89697  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,031,480 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    6316 9509