ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 78 - 111
เดือนที่ : 08/2561 วันที่ : 16 สิงหาคม 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 87 ค 1672953 งวดที่ 92 ส 8015929 งวดที่ 94 ง 9064796  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 90 พ 2799185 งวดที่ 111 V 7852047  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,936 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1985044 9919288  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,840 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1636324 4308779 5501521 7083710 9238938  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,680 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0972522 1808003 4325060 4446799 4988305  
    5340535 5566693 7952609 8907110 9532977  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,901 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1672953 8015929 9064796  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 39,354 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    494085 660166  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 391,738 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    34333 92326  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,915,582 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1866 5913