ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 09/2561 ประจำวันที่ : 1 กันยายน 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 9 D 7142636 งวดที่ 9 ข 4472888 งวดที่ 9 ฎ 8877288  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 E 2384601 งวดที่ 8 W 5831074 งวดที่ 9 W 9258068 งวดที่ 9 Z 6422905 งวดที่ 9 พ 4265003  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0783514       1705866       3500712      4071362       7241055  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0544212       1066975       1394920      1526266       1639161  
    3676113       5033458       6094902      6669748       7340227  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 2,400 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0094219       0154634       0197553      1004358       1372922  
    2585205       2603899       2885501      2890920       3329885  
    3548760       4761690       5132455      5869476       6275678  
    7546458       8404419       9170297      9366234       9548809  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 2,406 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    158682 504586  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 23,980 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    15900 77308  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 479,456 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0696 1619 4314 5199