ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 58 - 85
ครั้งที่ : 04/2559 วันที่ : 16 เมษายน 2559
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 68 ย 3185265 งวดที่ 69 A 5282838 งวดที่ 76 ถ 6837677  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 58 ฬ 5557616 งวดที่ 63 ญ 4803181  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,114 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    2944588 3044207  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 7,785 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0180379 3555897 5937148 9236338 9901378  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 15,570 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0988005 2145581 2414070 3446060 4747607  
    5327981 6800476 6819986 8273257 8820358  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 4,668 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3185265 5282838 6837677  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 31,376 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    167654 511521  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 308,956 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    06962 81215  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,085,188 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    4793 7711