ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 02/2561 ประจำวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 I 9327428 งวดที่ 8 น 1601613 งวดที่ 8 ฮ 4458737  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 F 3357667 งวดที่ 8 Z 0102552 งวดที่ 8 ช 3418022 งวดที่ 8 ด 6784830 งวดที่ 8 ท 6204000  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1331488       1750874       3206324      4088094       4445813  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1394908       1664337       2618118      2761054       4001422  
    5735326       5901364       6068513      6786167       9413826  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0902135       2232760       2297841      2557943       3360343  
    3438763       3464403       3498375      4618827       4996790  
    5020357       6083189       6561173      7222503       7990153  
    8299711       8718623       8950582      9057201       9320666  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    042955 934943  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    08152 73300  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0128 0756 6768 7047