ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 11/2560 ประจำวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 T 4226205 งวดที่ 8 ฐ 2498565 งวดที่ 8 ล 3280829  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 Q 6757603 งวดที่ 8 บ 0130030 งวดที่ 8 บ 0917839 งวดที่ 8 ษ 0485260 งวดที่ 8 ษ 3159729  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1078037       1230773       4340970      4473113       7504264  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0130734       0185203       1023219      2656402       3438843  
    3663533       5000341       5830096      7711439       8391817  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0149026       0762533       1261567      1801317       2213251  
    2332100       2961728       2972585      3200056       3716206  
    4590391       4775452       5486944      6002061       7201754  
    7664810       7675753       8673972      9320888       9481603  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    227689 872271  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    64689 67581  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    1490 4694 5000 6493