ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 05/2562 ประจำวันที่ : 2 พฤษภาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 จ 2394145 งวดที่ 8 ฉ 4366521 งวดที่ 9 ค 4294836  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 10 H 3081210 งวดที่ 10 ฎ 1141179 งวดที่ 8 E 3236295 งวดที่ 8 ม 9102027 งวดที่ 9 อ 2197214  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    4719839       5817754       6511206      7292094       9312189  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0296551       1024138       1085839      1672035       5245281  
    7256216       7680457       7758428      8525604       9651991  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0028103       2144679       3434242      3632372       4130509  
    4940848       5056558       5490803      5505731       5805215  
    5975516       6780204       6963563      6963702       8040638  
    8225770       8300895       8362749      9227194       9759342  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    851904 967028  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    41495 87283  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2799 3155 5172 5415