ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 01/2561 ประจำวันที่ : 30 ธันวาคม 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 D 6816490 งวดที่ 8 ช 2397237 งวดที่ 8 ว 6757324  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 ง 5427596 งวดที่ 8 ฉ 1612960 งวดที่ 8 ฎ 2471567 งวดที่ 8 ถ 1336742 งวดที่ 8 ฬ 1445257  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1323088       1767897       5393710      6887045       7077884  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0851066       1026042       1090121      1266181       2223674  
    2466909       4791846       5662000      5877803       8911498  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0004717       0200902       0703722      1569890       1795205  
    2040758       2121541       2154592      4491390       4898985  
    5244914       7371271       7598645      8222889       8467332  
    8516012       8577007       8774565      8913876       9943650  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    435886 475428  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    16671 94081  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0313 1421 4808 9452