ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 03/2562 ประจำวันที่ : 1 มีนาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 ล 3733990 งวดที่ 9 D 5169435 งวดที่ 9 ค 5539213  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 B 0567657 งวดที่ 8 ถ 9200598 งวดที่ 8 ผ 6167610 งวดที่ 9 M 6958669 งวดที่ 9 ฌ 3313199  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0758833       2366302       2867115      4347423       5194962  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0592176       0924807       2006477      2236652       3450049  
    4963359       6965003       8611045      9425509       9562579  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0042936       0064637       0969967      3394715       3765949  
    3813268       4158746       4348748      4476920       4708966  
    5126113       5459854       6126950      6476593       7637493  
    8034425       8332432       9010077      9100785       9255723  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    563228 747411  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    57106 77735  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0180 3086 3955 7590