ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 67 - 100
เดือนที่ : 09/2560 วันที่ : 16 กันยายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 71 ฮ 1188204 งวดที่ 74 C 5003645 งวดที่ 74 X 0829459  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 73 ฬ 0502165 งวดที่ 94 D 6748355  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,812 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1112718 4837640  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,530 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    1052002 5727204 7993969 9082937 9140087  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 19,060 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0623744 1074364 1326494 1525330 2164880  
    3135386 5001451 5963807 8999127 9292343  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,715 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0829459 1188204 5003645  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 38,402 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    703425 774059  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 378,514 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    80947 99212  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,780,116 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    3226 9744