ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 86 - 123
เดือนที่ : 07/2562 วันที่ : 16 กรกฎาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 93 ก 3286603 งวดที่ 94 S 2129597 งวดที่ 113 ษ 2411756  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 96 ถ 7581657 งวดที่ 96 ฬ 1195523  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 4,094 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    0779481 8654523  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 10,235 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0130679 2641284 3498032 4937419 5984255  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 20,470 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    1059967 1792594 3601337 3698602 6611059  
    7967702 8043499 8530823 9213255 9223974  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 6,138 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    2129597 2411756 3286603  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 40,882 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    054578 144567  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 407,314 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    05695 70613  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 4,071,612 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    7250 8068