ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ : งวดที่ 64 - 95
เดือนที่ : 02/2560 วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
    งวดที่ 78 R 4639084     งวดที่ 82 B 8025073 งวดที่ 92 ฮ 0760698  
อันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง 2 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
    งวดที่ 66 B 2972843 งวดที่ 66 ม 1866948  
อันดับที่ 3 ออก 2 ครั้ง 3,610 อันดับ อันดับละ 20,000 บาท
    1082256 9614372  
อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 9,025 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3983627 4197706 4647073 4964372 6198469  
อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง 18,050 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0184609 0651369 3053509 3348953 3853023  
    4888150 6870946 7748476 9304923 9431545  
เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 5,412 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0760698 4639084 8025073  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 36,338 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    003515 841167  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 358,056 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    20989 45925  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,575,728 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    2185 2718