ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 09/2560 ประจำวันที่ : 1 กันยายน 2560
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 8 V 8817759 งวดที่ 8 ง 8872273 งวดที่ 8 ณ 8651119  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 Z 8906138 งวดที่ 8 ก 3085332 งวดที่ 8 ภ 8602365 งวดที่ 8 ษ 3580662 งวดที่ 8 อ 1342493  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 300 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    0146293       1550787       2815372      4866994       6682100  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 600 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    0756753       1680286       2257149      2408246       2813481  
    6647354       7902527       8704450      8837849       9396490  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 1,200 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0479434       1133310       2406259      2749787       2849548  
    3334607       4609627       4722782      4738643       5205112  
    5990569       6817290       7201197      7221718       7228568  
    7439717       7600482       7804447      8088039       8134362  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 1,206 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    015714 735801  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 11,992 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    15797 79453  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 239,724 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    5376 6366 7036 9928