ผลการออกรางวัลงวดล่าสุด
 
ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน :
สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
เดือนที่: 08/2562 ประจำวันที่ : 1 สิงหาคม 2562
 
อันดับที่ 1 ออก 3 ครั้ง 3 อันดับ อันดับละ 5,000,000 บาท
    งวดที่ 10 O 5641514 งวดที่ 10 ข 9545086 งวดที่ 10 ร 9521275  
อันดับที่ 2 ออก 5 ครั้ง 5 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
    งวดที่ 8 R 6899185 งวดที่ 8 V 8869143 งวดที่ 8 Y 5145849 งวดที่ 8 ผ 9063720 งวดที่ 9 A 5275163  
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 885 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
    3276426       4717914       5532758      7311828       8067079  
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 1,770 อันดับ อันดับละ 5,000 บาท
    2254377       2372969       3591501      4863692       5052907  
    6096314       7896058       8061949      9675742       9734896  
อันดับที่ 5 ออก 20 ครั้ง 3,540 อันดับ อันดับละ 1,500 บาท
    0066525       0472234       0721449      1640681       2196554  
    2290885       2792205       3479177      3539698       4193778  
    4210336       5388545       6131977      6333261       6872117  
    7350990       7984094       8602339      8781848       8900624  
เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง 3,538 อันดับ อันดับละ 400 บาท
    235419 766815  
เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง 35,276 อันดับ อันดับละ 300 บาท
    22715 42329  
เลขท้าย 4 ตัว ออก 4 ครั้ง 705,336 อันดับ อันดับละ 150 บาท
    0946 1179 3431 9411